Praca dziecka, lat 6

Plan

 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - KLASY 1-3 (wtorek, środa, czwartek, piątek)
Opiekun: Anna Shen

Wtorek:9.00 - 9.30 Przywitanie, modlitwa, wspólne śpiewanie z elementami ruchowymi.
9.30 - 14.00Warsztaty z elementami podstawy programowej, śniadanie, spacer, język angielski.
Środa:9.00 - 9.30 Przywitanie, modlitwa, wspólne śpiewanie z elementami ruchowymi.
9.30 - 14.00Warsztaty plastyczne i małe formy teatralne, śniadanie, spacer, język angielski.
Czwartek:9.00 - 9.30 Przywitanie, modlitwa, wspólne śpiewanie z elementami ruchowymi.
9.30 - 14.00Warsztaty z elementami podstawy programowej, śniadanie, spacer,
język angielski.

PIĄTKI ARTYSTYCZNE - KLASY 1-3; ZERÓWKA (5,6-latki); 3,4-latki
Opiekun: nauczyciel prowadzący warsztaty artystyczne

Piątek:9.00 - 12.00Warsztaty plastyczne/muzyczne/katecheza (klasy 1-3)
Warsztaty muzyczne/katecheza/plastyczne (3-4 latki)
Katecheza/warsztaty plastyczne/muzyczne (zerówka)
12.30 - 13.30Gimnastyka na sali gimnastycznej w kompleksie Basen Brynów Katowice.
 
EDUKACJA SZKOLNA (KLASY 4 - 8)
Opiekun: Bartosz Bialik

Wtorek:9.00 - 9.20Przywitanie i wspólna gra na fletach. Uczymy wzajemnego słuchania i koncentracji, rozwijamy wrażliwość na muzykę.
9.20 - 10.30Pierwsze dzielenie się. Rozwijamy umiejętność opowiadania. W tym roku zwracamy szczególną uwagę nie tylko na to CO mówimy, ale przede wszystkim JAK mówimy. Każdy opowiada o tym czego w minionym tygodniu się uczył, gdzie był i co robił. Wypowiedź trwa 10-15 minut. Staramy się, by każda wypowiedź była piękna, mądra i chętnie się jej słuchało. Posiłkujemy się przygotowanym wcześniej planem wypowiedzi. Opowieść pana Bartosza - rozwijamy umiejętność słuchania, zapamiętywania i tworzenia notatki na podstawie opowieści innej osoby.
10.30 - 11.30Praca indywidualna, w parach, z nauczycielem.
11.30 - 12.00Drugie dzielenie się. Opowiadanie, pokaz, sprawdzenie efektów pracy z nauczycielem oraz pracy samodzielnej.
 
WARSZTATY ZRĘCZNOŚCI MANUALNYCH
Opiekun: Miłosz Jaksik

Poniedziałek:16.00 - 17.30 Rzeźbienie w drewnie i prace ręczne.