O nas
Jesteśmy przekonani, że pierwszymi wychowawcami i nauczycielami dla dziecka są rodzice, którzy najlepiej znają swoje dziecko i z całym zaangażowaniem starają się zapewnić mu jak najlepsze warunki do tego, by wzrastało w harmonii i miłości. Zauważyliśmy potrzebę wzajemnego wspierania i spotykania się rodzin, które zdecydowały się na edukację domową. Dlatego powstało stowarzyszenie ArteEducare im. Michała Archanioła, które jest wsparciem dla tych rodzin.
 
2
 
33
 
Educare z języka łacińskiego znaczy nauczanie, a arte sztuka. Arte educare to nauczanie przez sztukę.
Bardzo zależy nam by dziecko doświadczało piękna, rozumianego jednak szerzej niż kategoria estetyczna, ale jako piękno ładu, porządku, harmonii w świecie przyrody, w świeci ludzi i w naszych własnych duszach. By przeżywało piękno w poczuciu własnego czasu, a także w grupie. Pragniemy by dotykało swoich talentów i dzieliło się nimi w naszej chrześcijańskiej wspólnocie - dzieci rodziców i nauczycieli.
 
Nasze warsztaty odbywają się w muzeum misyjnym przy parafii
św. Michała Archanioła i Matki Bożej Jutrzenki Wolności w Katowicach,
przy u. Gawronów 20 na Ptasim Osiedlu, a także w pobliskim Katowickim Parku Leśnym i w Parku Kościuszki.Spotykamy się w trzech grupach wiekowych:

Zerówka:
Ptaszki (od środy do piątku)

Klasy 1-3:
Małe Ptaki (od wtorku do piątku)

Klasy 4-8:
Duże Ptaki (we wtorki)

 
Zrzut ekranu 2021-09-16 o 23.16.24